Wczasy

 Drodzy Goście! 

Rezerwacji dokonujemy telefonicznie pod numerem 695-797-990. 

NA TERENIE NASZEGO OBIEKTU W CZASIE WAKACJI LETNICH PRZEBYWAJĄ KOLONIE
 
Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata ustalonego telefonicznie zadatku na konto 25 1240 1428 1111 0010 3513 2928 

 Regulamin Ośrodka "Duet" w Dąbkach

Pobyt na terenie ośrodka Duet oznacza znajomość i akceptację niniejszego regulaminu.

 1. Gość ośrodka wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 10.05.2018r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1000) przez zarządcę ośrodka tj. Przedsiębiorstwo Turystyczne "Duet" Maciej Niegolewski, ul. Wydmowa 6, 76-156Dąbki, dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w ośrodku. Gość ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

 2.  Na teren obiektu wstęp mają tylko Goście zameldowani w ośrodku oraz pracownicy i w ograniczony sposób dostawcy. Bezwzględny zakaz przebywania osób niezameldowanych w obiekcie. Goście i pracownicy mają obowiązek zdezynfekować ręce po wejściu na teren obiektu. Zastrzegamy sobie możliwość mierzenia temperatury ciała termometrem bezdotykowym. Obiekt jest wyposażony w dystrybutory ze środkiem dezynfekującym, umieszczone w holu recepcyjnym, przy wejściu do jadalni oraz przy ogólnodostępnych toaletach.

 3. Bezpieczny meldunek i obsługa Gości. Przy przyjeździe grupy autokarowej- Kierownik turnusu odbiera klucze w recepcji i przekazuje je Gościom wg. ustalonej przez organizatora imiennej listy zakwaterowania.

 4. Kontakt z Recepcją- Przy ladzie recepcyjnej stoi maksymalnie 1 Gość. Prosimy o ograniczenie do minimum czasu przebywania Gościa przy Recepcji. 

 5. Gminna opłata klimatyczna będzie uiszczana w recepcji, w przypadku grup-u Kierownika grupy, który z kolei przekazuje całą zebraną kwotę do Recepcji z imienną listą uczestników podzielonych na pokoje. Recepcjonistka generuje kwit potwierdzający wpłatę i przekazuje je Kierownikowi. Z opłaty uzdrowiskowej ustawowo zwolnione są jedynie osoby niewidome i ich przewodnicy. Pracownicy dokonują na bieżąco dezynfekcji lady recepcyjnej, telefonów i sprzętu komputerowego

  6. Gastronomia- Przed wejściem na stołówkę Goście są zobowiązaniu do zdezynfekowania dłoni. W tym celu udostępniliśmy dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk w obszarze stołówki. Kelnerzy dezynfekują miejsce swojej pracy na bieżąco wg. zaleceń Inspektora Sanitarnego. Zakaz wynoszenia jedzenia i zastawy stołowej ze stołówki. Stołówka ośrodka otwarta jest tylko w godzinach wydawania posiłków. Godziny serwowania posiłków ustalane są przez kierownika ośrodka dla każdej z grup. Miejsca na stołówce są stałe dla danej grupy podczas całego pobytu i ustalane bezpośrednio po przyjeździe z kierownikiem wycieczki. Stołówka pracuje zmianowo - prosimy o przybywanie na posiłki punktualnie całą grupą pod opieką wychowawców. Czas przebywania na stołówce-30min.

  7. Dodatkowy pokój- izolatka. W ośrodku został wyznaczony i przygotowany pokój, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. Na terenie ośrodka jest pielęgniarka. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów-kaszel, gorączka należy bezzwłocznie skontaktować się z pielęgniarką.

 Procedury ośrodka Duet mogą się zmienić w celu dostosowania do aktualnych zaleceń Ministra Zdrowia.

 1. Doba hotelowa:

Grupy rozpoczynające pobyt obiadem- zakwaterowanie od godz. 14:00

Grupy rozpoczynające pobyt kolacją- zakwaterowanie od godz. 16:00

Doba hotelowa kończy się o godz. 09:00. Zmiana godzin doby hotelowej możliwa jest wyłącznie w uzgodnieniu z pracownikami recepcji.

 1. Dokumentem upoważniającym do korzystania z usług w naszym Ośrodku jest dowód wpłaty potwierdzający zapłatę zaliczki na rachunek bankowy. Uregulowanie całkowitego kosztu pobytu (gotówką lub przelewem- nie mamy terminala) winno nastąpić w dniu przyjazdu w recepcji ośrodka.

 2. Ilość osób zakwaterowanych w pokojach nie może przekraczać ilości osób zameldowanych i mających opłacony pobyt. W przypadku stwierdzenia przebywania w pokoju osób nieuprawnionych, koszt ich pobytu ponosi osoba zameldowana.

 3. Goście korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników ośrodka.

 4. Wszelkie usterki zauważone w trakcie użytkowania pokoi prosimy zgłaszać na bieżąco pracownikom recepcji- do zeszytu usterek. Usterki będą na bieżąco usuwane/naprawiane przez konserwatora.

 5. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych ośrodka powstałe z jego winy. Szkody powstałe z winy wczasowiczów rozliczamy na miejscu.

 6. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pokojach przedmioty wartościowe i pieniądze. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania pokoi. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione poza pokojem, w tym na tarasie.

 7. Cisza nocna w godzinach od 22.00 do 7.00 rano. Osoby zakłócające spokój i porządek w Ośrodku mogą być usunięte bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.

 8. Na terenie ośrodka zabronione jest: a) zakłócanie spokoju i wypoczynku, w tym odtwarzanie głośnej muzyki, b) palenie ognisk poza strefą do tego wyznaczoną/bez wpisania tego w grafik ognisk, c) nieprzyzwoite, wulgarne zachowania, d) zabrania się wystawiania mebli poza obręb pokoi e) zaśmiecania i zabrudzanie ośrodka f.) palenie papierosów poza strefami do tego wyznaczonymi

 9. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia ośrodka bez zwrotu kosztów.

 10. Zezwalamy na pobyt w Ośrodku zwierząt domowych, po uprzednim zgłoszeniu i akceptacji pracowników recepcji. Właściciele zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień swojego pupila, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania zwierząt poza teren ośrodka, a na terenie ośrodka wyłącznie na smyczy. Właściciele zwierząt domowych ponoszą za nie pełną odpowiedzialność. Stwierdzenie przez personel Ośrodka podczas odbioru końcowego pokoju zabrudzeń lub sierści zwierząt pozostawionych na elementach mebli, skutkować będzie nałożeniem na Gości dodatkowej opłaty w wysokości 200 zł za każdy zabrudzony mebel, przeznaczonej na pokrycie kosztów wykonania dodatkowego czyszczenia tych mebli.

 11.  Parkowanie wyłącznie na miejscach parkingowych wyznaczonych do tego celu lub w miejscach wskazanych przez pracowników recepcji. Parking Ośrodka jest dostępny wyłącznie dla Gości oraz Pracowników ośrodka, niestrzeżony, brama zamykana na noc w godz. 22.00- 6.00.

 12. Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na terenie ośrodka pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.

 13. W przypadku zgubienia klucza do pokoju, gość zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia się do recepcji w celu wymiany zamka i uiszczenia opłaty w wysokości 70 zł.

 14. Zaliczka lub zadatek wpłacone na poczet rezerwacji przepada w momencie odwołania rezerwacji przez Wczasowicza.

 15. Zabrania się podłączania piecyków elektrycznych w pokojach bez zgody pracowników recepcji.

 16. W pokojach i na balkonach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.

 17. Sprzątanie pokoi wyłącznie na życzenie klienta- proszę zgłaszać w Recepcji.

 18. Plac zabaw: przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 2 do 12 lat. Dzieci korzystające z placu zabaw muszą znajdować się pod opieka osób dorosłych. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie. Na plac zabaw nie wolno wprowadzać psów.

 19.  Na terenie ośrodka gra w piłkę (nożną, koszykówkę, siatkówkę) dozwolona jest wyłącznie na terenie boiska.

 20. Prosimy o bieżące zaznajamianie się w trakcie pobytu z informacjami umieszczonymi na tablicy informacyjnej, znajdującej się przy recepcji.

 21. Recepcja jest czynna w godzinach 08:30 do 21:00 lub zależnie od okresu sezonu w godzinach wskazanych na tablicy ogłoszeń przy recepcji.

 

 

Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 15.05.2020 r.

Dokonanie rezerwacji pobytu w Ośrodku jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje kierownictwo Ośrodka.

Odwiedź nas również na...

© 2024 - Ośrodek Wypoczynkowy "DUET" | ul. Wydmowa 6. 76-156 Dąbki, Recepcja: +48 94 314 81 23

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.

Pytanie o rezerwację *

Wyślij pytanie

* Rezerwacja jest na zapytanie.
Nasz pracownik skontaktuje się z Państwem w celu potwierdzenia i finalizacji rezerwacji.

X